Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod pozycją Nr 1 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28.12.2000r.
ZPK w Wąsoszu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach planu finansowego.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu jest samorządową instytucją kultury.

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek  - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor ZPK w Wąsoszu w godzinach pracy jednostki.